וועדות

מועצת המנהלים

שלמה אשד, נשיא
מתיתיהו (מתי) שמש, מ"מ/סגן נשיא וגזבר
בצלאל אביקם, סגן נשיא
מיכאל דומטוב
אייל מישאלי
משה מסילתי
מישל עזיז

ועדת משמעת ובית דין

לוועדת המשמעת ובית הדין תפקיד כפול: הוועדה מנהלת את מערך הבוררות בסוגיות הקשורות לענף אבני החן והיהלומים ומיישבת מחלוקות בין חברי הבורסה והעוסקים בענף אבני החן. כמו כן, אחראית הוועדה על אכיפת תקנון הבורסה והחלטות ההנהלה על חברי הבורסה לאבני חן ובירור טענות בגין הפרות הקוד האתי הקפדני, המחייב את החברים, ועל נקיטת צעדים מתאימים במידת הצורך.

ועדת קבלה

הקבלה לבורסה הישראלית לאבני חן ויהלומים שמורה לחברים העומדים בתנאי סף גבוהים. על המועמדים לעבור תהליכי מיון וקבלה מקיפים, הכוללים מבדקי אישיות, קבלת המלצות, בדיקת רקע ומתן ערבויות אישיות. ועדת הקבלה אחראית על תהליך הבחינה של הבקשות ומגישה המלצותיה לשם קבלת החלטה סופית במועצת המנהלים של הבורסה.

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת היא ועדה עצמאית הבוחנת את הפעילות של ההנהלה וועדות הבורסה לאבני חן ויהלומים, כדי להבטיח שהן מתנהלות ופועלות כראוי בהתאם לתקנון והחלטות האסיפה הכללית. ועדת הביקורת מגישה את דו"חותיה לאסיפה הכללית השנתית של הבורסה.

צור קשר

מתנצלים אך איננו זמינים לשיחה כרגע.
השאר פרטי ואנו נחזור אלייך בהקדם.

Login